Legal advice

Drept societar si commercial

Solid consult ofera clientilor interesați de înființarea unei societăți solutii juridice oferind o abordare personalizată și un nivel ridicat de experiență practică.

De asemenea, acordam consultanță juridică în vederea structurării și negocierii de tranzacții in toate domeniile de activitate, mai ales in asocierile în participațiune, contracte de intermediere/distribuție sau contracte de licență.

Drept imobiliar

Solid consult ofera asistenta juridica pentru achiziționarea de terenuri, construcții și întreținere, inclusiv aspecte referitoare la autorizați si respectarea legislatiei in timpul constructiei. Clienții beneficiază de experiența noastră în negocierea contractelor  de achizitie, inchiriere, precum si a altor contracte care tin de dreptul imobiliar.

Implementarea normelor GDPR

Regulamentul 2016/679 legat de protectia persoanelor fizice si prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (GDPR)  este aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018 in toate tarile Uniunii Europene. Regulamentul are un impact semnificativ in toate sectoarele de activitate si impune tuturor companiilor sa il respecte. Regimul sanctionator al acestui Regulament este foarte drastyic mergand pana la 4% din cifra de afacere a grupului.

Serviciile noastre de consultanta legate de implementarea GDPR implica:

 • Identificarea problemelor din cadrul companiei tale legate de impactul prevederilor GDPR;
 • Evaluarea situatiei si pregatirea planului de actiune pentru remedierea problemelor;
 • Intocmirea tuturor documentelor pentru conformarea cu Regulamentul;
 • Asistenta in legatura cu implementarea solutiilor.

Dreptul muncii

 • Consultanta juridica generala cu privire la diverse aspecte decurgand din relatiile de munca, precum: redactarea contractului individual de munca, a celui colectiv, a regulamentelor interne si a altor reglementari aplicabile la nivel de unitate, drepturile si obligatiile angajatorului si ale personalului, detasarea, raspunderea disciplinara si patrimoniala, aspecte legate de sanatatea si securitatea in munca, gestionarea accidentelor de munca, protectia salariatilor in cazul transferului de intreprindere etc.;
 • Asistentǎ juridicǎ cu privire la negocierea/ incheierea/ modificarea/ executarea si incetarea contractelor individuale si a contractelor colective de munca;
 • Asistentǎ juridica in ceea ce priveste procedurile de concediere individualǎ sau colectivǎ;
 • Redactarea, depunerea si sustinerea unor cereri de chemare in judecata pentru membri unui sindicat avand ca obiect recalcularea veniturilor salariale prin includerea sporurilor prevazute de legi speciale si de catre contractele colective aplicabile;
 • Asistentǎ juridica privind aspecte legate de imigrarea lucratorilor si angajarea cetatenilor straini;
 • Redactare propuneri legislative in domeniul dreptului muncii sau cu implicatii in acest domeniu;
 • Reprezentarea in fata instantelor de judecatǎ in litigii avand ca obiect aspecte de dreptul muncii.

Domeniul protectiei dreptului consumatorilor

 • Asistenta in ce priveste aspectele juridice aferente sigurantei produselor, etichetarea si garantia produselor;
 • Redactarea sau revizuirea clauzelor contractuale si indeplinirea obligatiilor stabilite de lege din perspectiva prevederilor specifice protectiei consumatorilor;
 • Asistenta juridica cu privire la raporturile juridice cu autoritatile si institutiile publice competente in materia protectiei consumatorului;
 • Reprezentarea juridica in fata Autoritatii Nationale privind Protectia Consumatorului si a instantelor de judecata.

Domeniul comertului electronic

În contextul actual al dezvoltării economice și sociale, comercializarea produselor prin intermediul comerțului electronic reprezintă o metodă modernă de afaceri preferată atât de furnizorii societăți comerciale cât și de clienți.

În întâmpinarea nevoilor clienților noștri Solid consult oferă asistență și consultanță completă clienților, societăți comerciale, pentru asigurarea cadrului legal al procesului de vânzare, cumpărare sau schimb al produselor prin intermediul comerțului electronic.

În acest sens, oferim consultanță completă în redactarea:

–              tuturor contractelor specifice domeniului IT, comunicatiilor electronice;

–              termenilor și condițiilor pe care furnizorul de servicii  are obligația de a le pune la dispoziția consumatorului;

–              reglementarea contractului ce se încheie cu consumatorul prin mijloace electronice;

–              redactarea și asistarea la încheierea contractelor de colaborare, de publicitate și promovare, barter sau servicii externe de livrare sau plată electronică.